خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند
 

طرح های اعتباری فعال در باشگاه مشتریان:

جدیداعتبار ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور/ 100 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف

جدیداعتبار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی/ 40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف

جدیداعتبار ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان/ 5 میلیون ریال اعتبار، 20 درصد تخفیف

لینک راهنمای ثبت نام، دریافت خدمات آزمایشگاهی و معرفی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

محصولات آزمایشگاه

کارگاه‌ها و بازدیدها

دستگاه‌های آزمایشگاه

معرفی شبـکه آزمـایشگاهـی فنـاوری های راهبـردی