کارگاه عملی مقدماتی ساخت برد و مدار چاپی

کارگاه عملی مقدماتی ساخت برد و مدار چاپی

 

همراه با اعطای گواهینامه معتبر

هزینه دوره مبلغ 190/000 تومان

می توانید فرم ثبت نام را از اینجا دانلود نمایید

محصولات آزمایشگاه

کارگاه‌ها و بازدیدها

 • کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
  کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های میکروبیولوژی گوشت و فرآورد...
  کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
  مشاهده مطلب
 • کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های شیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی
  کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های شیمیایی گوشت و فرآورده های...
  کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون های شیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی
  مشاهده مطلب
 • کارگاه طراحی پرایمر
  کارگاه طراحی پرایمر
  کارگاه طراحی پرایمر
  مشاهده مطلب
 • کارگاه طراحی
  کارگاه طراحی
  کارگاه طراحی
  مشاهده مطلب
 • کارگاه طراحی پرایمر
  کارگاه طراحی پرایمر
  کارگاه طراحی پرایمر
  مشاهده مطلب
 • کارگاه آموزش تئوری و عملی PCR و الکتروفورز (2)
  کارگاه آموزش تئوری و عملی PCR و الکتروفورز (2)
  کارگاه آموزش تئوری و عملی PCR و الکتروفورز (2)
  مشاهده مطلب
 • کارگاه آموزش تئوری و عملی PCR و الکتروفورز
  کارگاه آموزش تئوری و عملی PCR و الکتروفورز
  کارگاه آموزش تئوری و عملی PCR و الکتروفورز
  مشاهده مطلب
 • وبینار بین المللی Future Sources of Protein
  وبینار بین المللی Future Sources of Protein
  وبینار بین المللی Future Sources of Protein
  مشاهده مطلب
 • تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی شرکت سماسازان و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران
  تفاهم نامه همکاری آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی شرکت سماسازا...
  انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی شرکت سماسازان شمس بابل و آزمایشگاه مرکزی پارک علم و ...
  مشاهده مطلب
 • وبینار آموزشی آشنایی با کروماتوگرافی گازی GC
  وبینار آموزشی آشنایی با کروماتوگرافی گازی GC
  وبینار آموزشی آشنایی با کروماتوگرافی گازی GC
  مشاهده مطلب

دستگاه‌های آزمایشگاه

معرفی شبـکه آزمـایشگاهـی فنـاوری های راهبـردی