لیست محصولات آزمایشگاه

فیبر گوجه فرنگی
فیبر پوست پرتقال
فیبر سیب زمینی
ژلاتین پوست مرغ
ژلاتین پوست ماهی
نشاسته سورگوم
پروتئین باقلا
صمغ دانه مرو