پروتئین سیب زمینی

پروتئین یک درشت مغذی است. این بدان معناست که بدن برای داشتن عملکرد روزانه نیاز به مقادیر زیادی از آن دارد. هنگامی که شما پروتئین می خورید، بدن شما آن را به اسید آمینه تجزیه می کند. اسید آمینه برای اهداف مختلفی در بدن مصرف می شود. مهمترین نقش پروتئین در بدن ایجاد انرژی است. بنابراین شما باید به پروتئین به عنوان اولین منبع تامین کننده انرژی تکیه کنید. علاوه بر نقش پروتئین در بدن به عنوان یک تامین کننده انرژی، این ماده در بدن بر روی موارد زیر نیز موثر است.