بتاگلوکان جو دوسر

بتاگلوکان قندی است که در دیواره سلولی باکتری ها، قارچ ها، مخمرها، جلبک ها، گلسنگ ها و گیاهانی مثل جو دو سر وجود دارد و بعضاً استفاده دارویی دارد. در مواد غذایی به عنوان افزودنی در سالاد، دسر فریز شده و خامه و پنیر مورد استفاده قرار می گیرد. بتاگلوکان می تواند کلسترول خون را با جلوگیری از جذب آن در معده و روده در هنگام مصرف خوراکی کاهش دهد. در صورت تزریق، بتاگلوکان می تواند سیستم ایمنی بدن را تحریک کند با افزایش ترکیبات شیمیایی که از عفونت پیشگیری می کنند.