خدمات آزمایشگاه

خدمات قابل بهره برداری و آزمون های قابل اجرا در آزمایشگاه و کارگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران

 

 1. تصویربرداری و بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
 2. اندازه گیری میزان پروتئین
 3. اندازه گیری میزان TVN
 4. تعیین عدد پراکسید و TBA چربی استخراجی در  مواد غذایی
 5. اندازه گیری رطوبت
 6. اندازه گیری خاکستر و فیبر
 7. استخراج واندازه گیری چربی  
 8. تولید صمغ های بومی
 9. خدمات همزن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی
 10. خدمات همگن کردن  به روش مکانیکی با سرعت بالا با دستگاه التراتوراکس
 11. خدمات هموژن کردن، شکستن دیواره سلولی و یا کاهش سایز با روبشگر مافوق صوت
 12. جداسازی حلال های آلی توسط عمل تقطیر در محیط خلاء
 13. خدمات فیلتراسیون تحت خلاء
 14. شمارش میکروبی و تعیین خواص آنتی باکتریال  با استفاده از روش های انتشار از دیسک و چاهک، روش شمارش کلنی (CFU)، روش میکروپلیت و غیره
 15. کشت باکتری های هوازی، بی هوازی ،کپک و مخمر
 16. تهیه انواع محیط کشت
 17. خدمات انواع انکوباتور (معمولی، شیکردار، یخچالدار و co2 )
 18. تعیین و اندازه گیری غلظت یا کدورت جسم حل شونده در محلول
 19. انجام فرایند تخمیر و تولید متابولیت های بیولوژیکی با فرمانتور
 20. اندازه گيری ضريب شکست ، بریکس و سنجش شوری با رفرکتومتر دیجیتال
 21. اندازه گیری رنگ
 22. آزمون متالوگرافی توسط میکروسکوپ نوری همراه با دوربین حرفه ای و آنالیز تصاویر با نرم افزار
 23.  آزمون های سنجش خواص آنتی اکسیدانی(DPPH، احیاکنندگی و شلاته کنندگی آهن و ...)
 24. آزمون سنجش فنول ها و فلاونوئیدها
 25.  اندازه گیری قندها
 26. عصاره گیری از گیاهان
 27. خدمات فرمانتورخدمات فریزدرایر
 28. تغلیظ عصاره با روتاری
 29. سنجش PH
 30. سنتز فتوکاتالیست zno از پیش ماده نیترات و استات در ابعاد نانو
 31. تولید گرافن
 32. سنتز نانومواد به روش Hydrothermal، Sintering، Total reflux
 33. ذوب کردن فلزات در کوره
 34. شناسایی باکتری ها با استفاده از آزمون های مورفولوژی، فیزیریولوژی و بیوشیمیایی
 35. سنجش MIC و MBC
 36. استخراج پروتئین به روش اسیدی و آنزیمی
 37. تست رنگ آمیزی گرم
 38. استریلیزاسیون
 39. خدمات ترازوی میلی گرم تا دقت 0.00001
 40. طرح پژوهشی دانشجویی و دانش آموزی
 41. رسم منحنی جذب در محدوده فرابنفش و مرئی
 42. آنالیز بافت مواد غذایی
 43. طراحی primer & Prob
 44. استخراج ژنوم شامل DNA, RNA & Protein
 45. انجام بیان ژن و Real-time PCR
 46. انجام انواع Gradient PCR & SNP
 47. انجام انواع Gel Electrophoresis
 48. انجام انواع Sequencing
 49. آنالیز، تحلیل و تفسیر داده های ژنتیکی شامل SNP array, Real-time PCR, Microarray, Sequencing, Gel Electrophoresis & NGS
 50. استفاده از فضا وتجهیزات آزمایشگاه
 51. سایرخدمات....