لیست دستگاه‌های شیمی؛ میکروبی و نانو

روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر در خلا)
کجلدال اتوماتیک
سیستم هضم 8 خانه
میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM )
فرمانتور میکروبی
هموژنایزر التراتوراکس
هموژنایزر التراسونیک
رفرکتومتر دیجیتال
اسپکتروفتومتر مرئی-فرابنفش
سوکسله اتوماتیک